Leefbare dorpen, landbouw en toerisme - Pieter Konings

Leefbare dorpen, Landbouw en toerisme

Sterke en compacte dorpen zorgen voor een leefbaar platteland. Er is nood aan verdere dorpsontwikkeling, dorpskernversterking, duurzame dorpen. Onze dorpen maken we terug leefbaar en de open ruimte blijft echt open! Aan de dorpskernen moeten we de mogelijkheid geven om zich te versterken.

De Limburgse land- en tuinbouwsector is een fundamentele schakel in onze dorpen.

De landbouw is belangrijk. Het Limburgs provinciaal beleid moet blijven werken aan een stimulerende en ondersteunende aanpak voor de sector. De agrarische sector zal in de toekomst de belangrijkste ruimtegebruiker blijven in Limburg. De kwaliteit van het Limburgse landschap wordt bepaald door de landbouwbedrijven in de dorpen.

De landbouw is de belangrijkste partner om de open ruimte in Limburg op de kaart te zetten: de beleving van de open ruimte. De samenhang tussen beide moet ondersteund worden. Toerisme, promotie van hoeve- en streekproducten en het belang van de natuur horen samen te gaan met landbouw. De landbouw maakt ons sterk en uniek!

Limburg is nodig om de beschikbare Vlaamse en Europese middelen aan te trekken om het platteland van binnenuit ontwikkelingskansen te geven.

Onze ruimte moeten we koesteren.

www.koesterlimburg.be

Copyright © 2018 Pieter Konings.