Sterk Limburg - Pieter Konings

Sterk Limburg

Uit de campagne voor de provincieraadsverkiezingen bleek duidelijk dat CD&V Limburg koestert. We vinden dit bestuursniveau erg belangrijk. Meer nog: in Limburg bereikt men resultaten waar men elders van kan dromen.

Daarom kiezen we vandaag voor een duidelijke slogan. Limburg, voorbeeld voor Vlaanderen.

Onze gemeenschappelijke agendapunten kan je terugvinden op www.voorbeeldvoorvlaanderen.be

Het is dankzij CD&V dat onze provincie vandaag nog bestaat, al is het sterk gereduceerd. Mensen uit het middenveld merken de laatste jaren dat deze “kracht van verandering” voor ons niet werkt.
Als voorzitter van de jeugdraad van Kortessem heb ik de evolutie vanaf de eerste lijn kunnen meemaken. Waar men vroeger vanuit de provinciale jeugddienst de werking in de gemeenten opvolgde, waar er vroeger ruimte was voor een telefoontje of ontmoeting georganiseerd door de provincie, waar men het beleid en de belangen van de jeugd ook vanuit Limburg verdedigde… is deze ondersteuning eigenlijk volledig verdwenen. In Brussel stuurt men nog wel een mailtje rond of misschien wel een brief… en is men zeker actief bezig met de grotere steden. Voor de kleinere gemeenten in de uithoek van het land schiet er nauwelijks aandacht over.

Onze gemeentebesturen focussen zich op hun kerntaken én dat doen ze goed. Zij hebben het moeilijk om alle bijkomende verantwoordelijkheden op te nemen. Een kleine gemeente of kleine stad heeft niet de mogelijkheden om alles tot in de puntjes uit te werken, heeft niet de kracht om grotere dienstverlening uit te zetten… Limburg kan die rol wel vervullen. Een bovenlokale samenwerking verhoogt de efficiëntie!

De reductie van bevoegdheden heeft voor onze provincie zware gevolgen gehad. Het personeelsbestand werd afgeslankt en alle persoonsgebonden materie werd naar Vlaanderen overgeheveld. In de komende bestuursperiode zijn er nog 4 i.p.v. 6 gedeputeerden én de helft provincieraadsleden.

Het is nu aan ons om niet bij de pakken te blijven zitten. En te bewijzen dat de Provincie echt nodig is. Het verleden heeft aangetoond dat de provincie Limburg essentieel is voor het opvangen van tegenslagen. Zeker nu onze toekomst met uitdagingen gevuld is, is een future-proof Limburg nodig.
Als Limburgers moeten we ons zelf heruitvinden, de handen in elkaar slaan, bovenlokale initiatieven nemen die gemeentebesturen ten goede komen.

Het is daarom dat ik ook mee mijn schouders zet onder de CD&V lijst. Om te bewijzen dat Limburg nodig is, om voldoende zwaartekracht te behouden en om onze provincie uit te bouwen tot de beste regio om te wonen en te leven.

We moeten Limburg koesteren en investeren in onze regio.
www.koesterlimburg.be 

Copyright © 2018 Pieter Konings.