Actiepunten - Pieter Konings

Goed, gerust en gezond leven.
Als jonge dertiger sta ik met 2 voeten in het leven en ga ik volop voor een goed, gezond en gerust leven. Levenskwaliteit is voor ons erg belangrijk. De ondersteuning voor jonge ouders kan beter: betere en goedkopere kinderopvang én het belastingskrediet voor kinderen ten laste uitbreiden. Door een verhoging van de forfetaire aftrek voor beroepskosten willen we de belastingen voor iedereen die werkt omlaag laten gaan.
Mobiliteit als dienst voor de burger
Ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit gaan hand in hand en dienen een geïntegreerd verhaal te zijn. Het Vlaams mobiliteitsdenken is achterhaald en gaat uit van een basisbereikbaarheid voor iedereen. In de Vlaamse ruit en het verlinte Antwerpen lukt dit nog wel. Ik vind dat onze dorpen en kernen in Limburg nood hebben aan een andere aanpak. Voor Limburg moeten er dan ook duidelijk knopen worden doorgehakt. De NoordZuidverbinding, het Spartacusplan... we zijn lang genoeg blijven stilstaan.
Levenskwaliteit
Vlaanderen zal groeien als de Vlaming kan groeien. Ons menselijk kapitaal is onze belangrijkste bron van hernieuwbare energie. De kwaliteit van ons onderwijs is dus cruciaal. We gaan inzetten op een goed en gerust leven in een gezonde omgeving. Met een doortastend energiebeleid halen we de energiedoelstellingen.
Lilburg voorbeeld voor Vlaanderen
Meer info over de actiepunten van CD&V? www.voorbeeldvoorvlaanderen.be

Copyright © 2018 Pieter Konings.